> activiteiten > pastorale zorg

Pastorale zorg, rouw en trouw

Als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek, een luisterend oor of begeleiding bij rouwverwerking, dan kunt u daarvoor een afspraak. U kunt dat doen via zr. Marjolein Peters (zie onder contact).

Ook voor rouw- en trouwdiensten kunt u een beroep doen op de gemeente. Op verzoek is de voorganger bereid een dergelijke dienst vorm te geven en te begeleiden. Voor niet-leden/vrienden geldt een kostenvergoeding.

Autodienst
Is vervoer voor u een probleem bij het bezoeken van een kerkdienst of een kring, dan kunt u contact opnemen met zr. Marjolein Peters (zie onder contact) of met de contactpersoon van de kring (zie onder kringen).

Bloemen
De bloemen uit de dienst gaan als groet naar een lid of vriend van de gemeente. Meestal bepaalt de voorganger in overleg met leden van de kerkenraad wie de bloemen ontvangt, maar als u weet dat iemand ziek is of juist iets te vieren heeft, kunt u het doorgeven aan zr. Marjolein Peters

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Breda
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl