> activiteiten > vieringen

Vieringen

 

Eenmaal per maand is er op zondag om 11.00 uur dienst in Bavel. Vorm en inhoud variëren.

Is vervoer een probleem, dan kunt u contact opnemen met zr. Marjolein Peeters (zie onder contact).

Onder ‘agenda’ vindt u een actueel overzicht van de diensten. Hieronder beschrijven we de bijzondere diensten.


Startzondag
Na de zomer maken we weer een nieuwe start. De vakantie is voorbij, kinderen en kleinkinderen gaan weer naar school en het normale leven neemt weer zijn aanvang. Dat geldt ook voor de gemeente waar alle kringen rond deze tijd weer van start gaan. Het begin van het nieuwe seizoen willen wij samen vieren met een feestelijke dag.

Vanaf 10.30 uur staat er koffie en thee klaar. Om 11.00 uur is er een feestelijke dienst met aansluitend koffie en een lunch. Daarna geven we een letterlijke invulling aan ons jaarthema ‘opstaan’ door samen aan de wandel te gaan.

 
Avondmaalsdienst
Er zijn twee Avondmaalsdiensten per jaar. 
De ene Avondmaalsdienst staat in het teken van onze verbondenheid met elkaar en met de generaties voor ons. Wij sluiten ons daarbij aan bij de gedachte van Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs: “Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Er is één brood dat gebroken wordt.” (1 Korintiërs 10:16-17) Bij de beker denken wij ook aan de woorden van Jezus: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.”(Johannes 15:5)
De Tweede Avondmaalsdienst vieren wij op Witte Donderdag om 19.30 uur. Tijdens deze dienst ligt de nadruk op het laatste Avondmaal dat Jezus met zijn vrienden vierde, waarbij Hij hen én ons de opdracht gaf om deze maaltijd steeds opnieuw te vieren tot zijn gedachtenis.


Gedachtenisdienst
Op de eerste zondag van november vieren we een gedachtenisdienst. Familieleden en vrienden van leden en vrienden die in het afgelopen jaar zijn overleden worden hierbij uitgenodigd. We staan stil bij de overledenen, herdenken hen bij name. Daarnaast herdenken we allen die een lege plaats in ons leven hebben achtergelaten. 


Kerstdienst
Op de tweede woensdag van december houden wij een advents-kerstdienst. In deze feestelijke dienst laten we het vertrouwde verhaal van kerstmis als nieuw klinken.


Diensten bij een huwelijk
Diegenen die te midden van de gemeente Gods zegen over hun verbintenis willen vragen, kunnen contact opnemen met de voorganger. Voor begeleiding van trouwdienst van leden en vrienden van de gemeente wordt geen vergoeding gevraagd. Anderen die voor hun huwelijk gebruik wensen te maken van diensten van de voorganger, betalen hiervoor een vergoeding. Informatie bij de penningmeester (zie onder contact). 


Kinderopdracht/geboortedankzegging
Binnen de doopsgezinde gemeenten kennen wij geen kinderdoop omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen hierin zijn eigen keuze maakt en dat (jonge) kinderen daar nog niet toe in staat zijn. Wie een kind heeft gekregen wordt echter door vele gevoelens overvallen zoals verwondering, dankbaarheid en verantwoordelijkheid. Vaak komt dan de behoefte op die dankbaarheid te uiten en het verantwoordelijkheidsgevoel met anderen te delen. Daartoe bestaat in de gemeente de mogelijkheid om in een dienst voor het kind te danken en om kracht te vragen om het kind zó op te voeden dat het zijn/haar talenten kan ontplooien en mens te worden naar Gods beeld en gelijkenis. Samen met de voorganger bereiden de ouders deze dienst voor. Heeft u hier belangstelling voor, dan kunt u contact opnemen met de voorganger. (zie onder contact).


Diensten bij overlijden 
Het is belangrijk om bij een uitvaart op een goede manier afscheid te kunnen nemen. De voorganger is graag bereid familie en vrienden te helpen om op een persoonlijke wijze dit afscheid vorm te geven.

Voor begeleiding van een rouwdienst van leden en vrienden van de gemeente wordt geen vergoeding gevraagd. Anderen die voor een uitvaart gebruik wensen te maken van diensten van de voorganger, betalen hiervoor een vergoeding.

Neem –indien het enigszins mogelijk is- contact met de voorganger op vóórdat u de begrafenisondernemer verwittigt!

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Breda
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl