> over ons > doopsgezind

Doopsgezind?

Doopsgezinden vinden dat ‘geloven’ een vrije en bewuste keuze is van volwassen mensen. Wie lid wil worden van de gemeente schrijft een eigen belijdenis over de persoonlijke betekenis van geloven. Doopsgezinden kennen geen kinderdoop (de in een ander kerkgenootschap ooit toegediende doop wordt wel erkend). Iemand wordt gedoopt of gezegend (als de doop al eerder is toegediend) nadat de zelf geformuleerde geloofsbelijdenis is uitgesproken in het midden van de gemeente. Voor wie de stap van belijdenis en doop te groot is bestaat de mogelijkheid om vriend te worden. In onze gemeente kunnen zowel leden als vrienden van harte meepraten en meedoen.

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Breda
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl