> dcolumn.php?nr=61476&stuurdoor

Column

 

Ter overdenking

Pasen is opnieuw Opstaan

In mijn vrije tijd zwem ik het hele jaar door. In de zomer lange afstanden buiten zwemmen in open water en in de winter noemen we het buitenzwemmen, als het water onder de 8 graden is gekomen, ook wel ‘ijszwemmen’.

Dit buitenzwemmen praktiseer ik in de winter eenmaal per week. Toen ik in januari, nadat het ’s nachts gevroren had over een dun laagje ijs het water in stapte had ik de ervaring “dit is doodgaan”. Het is afzien, je moet ergens doorheen gaan. Je lijf krijgt een schok. Het water is zo koud dat het figuurlijk als scherpe mesjes in je lichaam snijdt. Op het moment dat je een minuut of vier in het water bent geweest en uit het water komt is er de geweldige ‘boost’ van warmte. Je lichaam slaat rood uit, een adrenalinestoot gaat door je lichaam, het is een ervaring van opnieuw opstaan uit een doodmakende situatie. Uit het koude water komen is een opnieuw opstaan, wat mij als mens goed doet en zeker voor mijn immuunsysteem heel helend is.

Nu van het ijszwemmen naar verhalen uit de Bijbel, waar gesproken wordt over een ‘opstaan uit’ doodmakende situaties.

Eerst het Mozes verhaal waarbij het volk Israël uit Egypte, uit het angstland wordt bevrijd. Weg uit de slavernij van de Farao, uitgeleid door Gods wonderbaarlijke hand. Later het verhaal van Jezus van Nazareth, die als rechtvaardig mens na goed drie jaar als Rabbi te hebben rondgetrokken aan zijn levenseinde komt op Golgotha. Het verhaal van de discipelen is dat deze Jezus op de derde dag na zijn dood tot opstaan is gekomen, en uit deze beweging van Jezus en zijn kring van discipelen is de christelijke kerk geboren, waar wij als Doopsgezinden een onderdeel van zijn. Onze vertaalslag naar Pasen mag zijn, dat wij opnieuw tot Opstaan komen na enerverende ervaringen en in situaties van onrecht, dat wij de helpende hand blijven bieden aan de vluchtelingenstroom uit Oost-Europa. Ons gebed mag zijn dat daar de belanghebbende wereldleiders ook tot een opnieuw opstaan komen uit de doodmakende situatie die nu al weken heerst in de oorlog in Oekraïne.

Zelf heb ik de hoop dat er in de diplomatieke gesprekken beweging mag komen tussen Oekraïne en Rusland en dat wij rond Pasen een staakt het vuren bereikt mogen hebben. Uiteindelijk zal deze oorlog toch door onderhandelen naar een eindpunt geleid moeten worden. Al dat vernietigen van mensenlevens en gebouwen is geen oplossing.

De hoop dat men tot een nieuw opstaan zal komen. Pasen wil in de kern zeggen: opstaan en verder gaan met het onuitroeibare verhaal van Gods kant.

Laten wij opstaan en opgaan, vertrekken uit onze valleien van angst en wanhoop. Geestkracht – bevrijding, nieuw vertrouwen, nieuw levensperspectief, mens ga erin staan.

                                      U allen een gezegend Pasen gewenst, ds. Tom Rijken


Terug

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Breda
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl