> dcolumn.php?nr=54327&stuurdoor

Column

 
 
30 mei 2021

Ter overdenking

Houvast

Graag wil ik met u stilstaan bij wat er ‘houvast’ in het leven geeft. Wat is een ankerplaats voor u? U met uw levensschip onderweg door het leven. Ach, meestal is de levenszee goed te bevaren.

Maar als er storm komt, dan moet u met uw levensschip met de kop in de wind gaan varen, u moet even niet aan het einddoel van uw reis denken, maar de storm doorstaan, voordat u echt verder kunt. Een andere mogelijkheid is om voor anker te gaan. Dat wil zeggen dat het schip ergens in de luwte het anker laat zakken en de storm afwacht.

Elk mens zoekt naar houvast in het leven, naar oriëntatie en betekenis, naar antwoorden op levensvragen, elk mens heeft een ankerplaats nodig. Vroeger werd dat houvast gegeven door het christelijk zingevingskader. Maar dit kader met de kant en klare antwoorden is weggevallen. Als zinzoekers staan wij nu veel meer aan de vraagzijde van het bestaan. Wat geeft daar houvast?
Dat is mijn vraag nu aan u, wat geeft voor u houvast in het leven?

Als wij het Bijbelboek Job opslaan, dan komen wij een vragend mens tegen, bij alle ellende die Job overkomt zijn er geen antwoorden. Als wij kijken naar Jezus van Nazareth, dan zien wij een mens die vragen oproept, die in gelijkenissen spreekt, maar zeker geen kant en klare antwoorden heeft.

De Bijbelverhalen zijn dus geen sluitende antwoorden, maar verhalen van mensen die zich ook afvroegen ‘wat doe ik hier in vredesnaam?’ Kant en klare antwoorden kunnen zo goedkoop zijn. Houvast in het leven vraagt om een zoektocht, om te zoeken naar de zin van het bestaan.

Waag het maar vanuit de vraagzijde van het bestaan op weg te zijn. Misschien dat u dan ergens uitkomt bij een bronplek in uzelf. Dat u houvast vindt in de relatie met een dierbaar persoon met wie u kunt delen, een partner, vriend, zuster/broeder of goede kennis. Vaak kan de verbinding met de ander helpen om houvast te vinden. Dit samen met de ander delen noem ik liefde, en deze liefde geeft houvast, dit samen delen is een ankerplaats

Houvast in het leven, ja met vele vragen onderweg zijn in een turbulente wereld, waar wij de mens naast ons een hand mogen reiken en samen de zoektocht mogen maken, naar antwoorden op onze levensvragen, zo mogen wij ook in onze Doopsgezinde Gemeente Breda onderweg zijn.

                                                                                      Tom Rijken


Voor meer zie het overzicht

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Breda
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl