> dcolumn.php?nr=53413&stuurdoor

Column

 
 
2 april 2021

Ter overdenking

Pasen – Laat uw hartsvlam branden.

In mijn vrije tijd beeldhouw ik. Het beeld dat ik enkele jaren geleden gemaakt heb is een hartsvlam uit Carrera marmer. Een hartsvlam omdat ik vind dat wij niet bij de pakken moeten neerzitten. Niet meewaaien met de geluiden van alledag. Ons niet moeten neerleggen bij het deprimerende wereldgebeuren.

Het is Pasen geworden, om te geloven in het nieu[1]we perspectief dat er is. Het coronavirus gaan wij langzaam overwinnen. De hoop is dat na Pasen, wij weer als Doopsgezinde Gemeente Breda samen zullen kunnen komen.

Ja, soms is het vuur in ons leven wat gaan smeulen, dat je alleen nog maar een oranje gloed ziet, het vuur dreigt uit te gaan. In die situaties moeten er weer wat houtblokken op het smeulende vuur[1]tje worden gelegd. Moet je de zingeving in je leven weer zien te vinden, moet je de matheid van het leven de deur uitzetten.

Het is niet voor niets lente geworden. Terug naar uw hartsvlam. Ja, waar wordt u nog warm van? Waar loopt u nog warm voor? Hoe is het gesteld met uw hartsvlam? Lukt het u om iets van inspiratie op te doen? Komt u nog in beweging op weg naar het nieuwe perspec[1]tief van het leven, naar zingeving? U woont in een prachtig land. In al uw basisbehoeften bent u voorzien zoals voedsel, onderdak en veiligheid.

Het vuur oftewel de vlam is de metafoor waardoor in beeldspraak God tot de mensen spreekt. Als Mozes in de woestijn onderweg is komt de stem van God uit de brandende braamstruik. De God die zichzelf duidt als “Ik Ben die ik Ben, ik zal er Zijn”. Aan deze stem in uzelf gestalte geven, u mag er zijn. Als wij in ons hart geraakt worden, dan komen wij in beweging.

In het Jiddisch is het Hebreeuwse woord voor hart ‘leb’ geworden tot het woord ‘lef’. Met lef in het leven staan, is de moed hebben om in de relatie ten aanzien van je medemens te gaan staan. Het vuur zien en daarbij in je kern geraakt worden en in beweging ko[1]men. Het gaat om een hartsaangelegenheid. De hartsvlam wil ver[1]beelden dat er liefde (medemenselijkheid) geschiedt in relationele zin. In de kern is deze liefde niets anders dan willen dat de ander er is. Met mijn hartsvlam in mij is het mijn intentie, met mijn mede[1]mens onderweg te zijn en het vuur in onze relatie te laten branden. Laat dat ook de uitdaging in uw leven mogen zijn.

                                                                                                            Tom Rijken


Voor meer zie het overzicht

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Breda
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl