> dcolumn.php?nr=36870&stuurdoor

Column

 
 
26 november 2018

ter overdenking

 

 Kerstmis spreekt niet vanzelf.

Je moet erop gewezen worden. Vandaar dat in het evangelie naar Lucas (Lucas hfst.1-2) meermaals engelen (boodschappers) optreden. Gabriël verschijnt aan Maria: “Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus (= de Heer is hulp/redding) noemen…”(Lucas 1:31). Dat wordt haar gezegd, want ze was er niet vanzelf op gekomen. Aan de herders komt een engel de boodschap overbrengen: “Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.” (Lucas 2:11-12). Dit goede nieuws wordt hen gebracht; zelf hadden ze het niet kunnen verzinnen.

 

Kerstmis dat is volgens het evangelie van Matteüs de ster die de wijzen uit het Oosten de weg wijst. “Ze vroegen: waar is de pasgeboren koning der Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.” (Matteüs2:2). En die ster gaat hen voor en loodst hen als een licht door het donker, totdat hij blijft staan, daar waar het kind was. “Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.” (2:11). Vanzelf hadden ze niet gevonden wat ze zochten. Maar ook lang daarvoor waren er profeten, mensen met een vooruitziende blik die in de naam van God aan hun volk de ‘zoon van de Allerhoogste’ aankondigden. En later zou iemand zoals Johannes de Doper de wegbereider zijn voor iemand die groter was dan hij: Jezus Messias. Kerstmis spreekt niet vanzelf. Je moet erop gewezen worden. Daarom hebben ook wij elk jaar het kerstverhaal en een kerstboodschap nodig. We hebben het nodig om erop gewezen te worden om Kerst te kunnen vieren. Ja, elke zondag komen we als geloofsgemeenschap samen om ons met behulp van de Heilige Schrift te laten wijzen op God. We kunnen het niet zelf bedenken, maar hebben behoefte aan een engel, een ster, een profeet die ons alert maakt waar God zich laat vinden. Wie deze engel, deze ster, deze profeet is die ons herinnert waar God te vinden is in deze kersttijd en ook daarna? Misschien bent u wel zelf zo’n kerstengel of een ster die een licht werpt op Gods weg van vrede in deze tijd.

 

Paul F. Thimm


Voor meer zie het overzicht

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Breda
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl